Geniální nelida

Narodil se 25. Října 1881 jako Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano dela Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Je jasné, že s takovým jménem měl předurčeno, že nebude obyčejným člověkem. Jeho rodným městem je Málaga ve Španělsku. Byl synem Josého Ruize y Blasca a andaluské matky Marii Picasso y López. Její příjmení přijal v roce 1901.
podpis pablo picasso

Otec ho naučil většině malířských a kreslířských technik. Pablo se přihlásil na akademii umění v Madridu, ale hned po prvním roce studia ze školy odešel, protože se cítil být profesory příliš svázán. Vše, co později ovládal, zvládl jako samouk.

Otec se specializoval na realistickou tvorbu. Picasso, pracoval s abstrakcí. Tím se postupně dopracoval ke svému nezaměnitelnému stylu.

Během tvůrčího období tento prošel několika fázemi. Na počátku byly obrazy spíše stylizovanou realistikou ovlivněnou symbolem. Poté byla jeho tvorba stylizovaná do geometrických tvarů. Díky tomu Pablo a francouzský malíř Georges Braquem přispěli ke vzniku moderního malířského stylu, nazvaného kubismus.
pablo picasso

Picassova tvorba se dá rozčlenit do různých období. Od modrého přešel k růžovému, podle toho, jaká barva na obraze dominovala. Následovalo období africké inspirované uměním na černém kontinentu. Pak se začal věnovat jen kubistické tvorbě. Až v pozdním období života se vracel ke klasičtějšímu pojetí malby, i když trochu experimentoval i se surrealismem.

Prosadil se i jako sochař.

Jaký byl

Popisovaný vzhled byl napůl bohém, napůl dělník z továrny. Věřil jen v sebe, byl plný protikladů. Temperamentní individualista a milovník života. Nespokojený otrok svého génia, neznající odpočinek.

Picasso a ženy

Nebyl žádným mužem od rodiny. Ženy a dívky jeho životem jen procházely a odcházely značně rozčarované. Svou první lásku, Fernande Olivierovou, záhy vyměnil za bohatou Marcelle Humbertovou, ale tu vystřídala ještě bohatší baletka Olga Chochlová, kterou si dokonce vzal. Manželství nebylo šťastné díky Picassovým záletům. V šestačtyřiceti začal žít se sedmnáctiletou Marií Therése Walterovou, i když byl stále ženatý. Rozvod nechtěl ze strachu, že by polovina majetku připadla jeho ženě, a tak čekal, až zemře. S milenkou Francoise Gilotovou měl dvě děti a donutil ji k rozvodu s jejím manželem. Přesto si ji nevzal a oženil se místo ní s Jacqueline Rocqueovou.

Mezi lety 1919 – 1924 vytvářel i divadelní kulisy a návrhy na kostýmy pro Ballets Russes Sergeje Ďagileva. Když se mu v roce 1921 narodil syn Paul, tématem se stalo mateřství.

V roce 1930 získal Carnegieho cenu za umění. Když se v roce 1932 seznámil s Marií Therése Walterovou, vytvořil mnoho obrazů spících žen. V roce 1935 se stal otcem Maii a díky ní napsal sbírky lyrické poezie. Maria celý zbytek života čekala, že si ji Pablo vezme. Čtyři roky po jeho smrti spáchala sebevraždu oběšením.

V roce 1944 vstoupil do komunistické strany Francie.

Zemřel 8. dubna 1973.


5.0
02