Vzdělání

Povinnou školní docházku zavedla Marie Terezie, aby každý uměl číst, psát a počítat. Od té doby došlo ke spoustě změn ve školství. Za první republiky byly rozlišovány školy obecné pro první stupeň a měšťanské pro druhý stupeň. Po uzavření povinné docházky následovali střední školy, gymnázia a reálky. Strop tvořily univerzity.
matematické úlohy
V druhé polovině dvacátého století byly základní školy osmileté, na ně navazovali učební obory, střední školy, gymnázia a následně univerzity. Po sametové revoluci se osmiletá docházka změnila na devítiletou, ačkoliv s touto třídou nedošlo k navýšení znalostí, ba naopak.
Po osmileté základní docházce uměla většina dobře vyjmenovaná slova a násobilku. Ti zruční většinou zamířili na učební obor, ostatní pokračovali v učení na střední škole či gymnáziu, kde se předpokládalo, že kvadratické rovnice zvládají perfektně. Zájem o vzdělance byl pro naši velkou kvalifikaci veliký i ve světě.
veřejná knihovna
V dnešní době, devítiletých základních škol, se posunula výuka fyziky a chemie, vypustily se kvadratické rovnice. Vlastně se nenápadně snižuje kvalita vzdělání již na základní úrovni. Situaci zhoršuje i přijímací řízení na gymnázia z 5., 7. a 9. třídy. Samotná inkluze rovněž komplikuje vzdělávání. Na středních školách jsou nyní jednotné maturity. Mnoho lidí má vysokoškolské vzdělání, ale nic neumí. Existuje spousta oborů, které nejsou využitelné v praxi, je jen mnoho lidí s titulem, kteří se živí něčím jiným.

Co očekáváme od vzdělání?

Základní škola by měla dát ucelený přehled o všech předmětech a každý by měl dobře psát a počítat, včetně kvadratických rovnic. V současné době rozhodně toto naplněno není, proto také narůstá obliba individuálního vzdělávání.
U učebních oborů by měl být důraz na praxi, v případě ambicí na vedoucího je potom na místě maturita.
Střední školy by se měly podílet na své maturitě, protože se liší jednotlivými obory a zaměřením, na to nelze mít jednotnou maturitu, vede to ke snížení kvality.
Vysoké školy by neměly být zaměřené na kvantitu, ale kvalitu. Je-li nadbytek absolventů na pracovním trhu měl by se snížit nábor nových studentů.
Výše dosaženého vzdělání by měla jasně ukazovat kvalitu a využitelnost pracovníka. Směr našeho školství takový není, některé firmy si tedy při výběru kandidáta nejprve prověří znalost základních počítačových programů jako Excel či Word a pořádá přijímací matematické zkoušky před samotným pohovorem.