Rybolov dřívějška


Rybolov dřívějška

V minulosti nemÄ›li rybáři takové možnosti, jako mají tidneÅ¡ní. Sehnat rybářské potÅ™eby dnesnení žádný problém. OvÅ¡em dříve to tak jednoduché nebylo. Chytalo se na různépodomácku vyrobené udice a návnady. RybaÅ™ení nebyl žádný koníÄek, jako je tomuu nás dnes. Byla to obživa pro rodinu. JeÅ¡tÄ› dnes existuje spousta národů,které žijí z rybolovu. A není se Äemu divit. VždyÅ¥ každý z nás se snažívyužít nejbližší přírodní zdroje, takže pokud žijete blízko vody, logickyrybaříte a potÅ™ebujete tedy i dobré rybářské potÅ™eby.

Na co chytali naši předkové?

V dneÅ¡ní dobÄ› existuje nepÅ™eberné množství různýchnávnad a pomůcek. Ale naÅ¡i pÅ™edkové nemÄ›li takové rybářsképotÅ™eby, jako máme dnes my, pÅ™esto jejich úlovky byly dobré. Dříve silidé více všímali svého okolí. Tak také vÄ›dÄ›li, kdy a kam zajít. V horkýchdnech pod splavy a jezy v chladnÄ›jších i jinam. Jako návnady jim sloužilirůzné v přírodÄ› dostupné suroviny. Chytali tÅ™eba na Å™asy, různÄ› zpracovanýobilný a kukuÅ™iÄný Å¡rot Äi voňavé ovoce. Náklady jsou minimální a výsledkyvelké.

Nezařazené