Lokomotivy potřebují kontrolu

Čas od času se v médiích objevují informace o vlakových neštěstích. A pokud jste pečlivě pozorovali a naslouchali, vzpomenete si, že i u nás bylo vlakových nehod v posledních měsících hned několik.
Když k takové nehodě dojde, představuje tato v nejlepším případě vcelku značnou škodu na majetku; ovšem výjimkou nejsou ani neštěstí, při nichž dochází ke zraněním a úmrtím lidí.

lokomotiva

A v naprosté většině případů by se dalo podobným nehodám zabránit. Kdyby všichni, kdo s nimi mají co do činění, dělali svědomitě svoji práci, kdyby takové lokomotivy byly pod dokonalou kontrolou a bylo tak dost času na vyřešení případných hrozících problémů.
Jenže v případě většiny nehod někdo „nedával pozor“ nebo něco selhalo. A pak už bylo pozdě bycha honit.

Což by se nestalo, kdyby všude fungoval https://www.rmc-system.com/sledovani-lokomotiv/. Systém schopný sledovat na dálku nesčetné údaje a parametry a tudíž dobrý k tomu, aby se dalo předejít mnohému z toho zlého.
A RMC systém je schopen kontrolovat jak to, co je nezbytné pro bezpečnost provozu lokomotiv, tak i mnohé z toho, co se týká ekonomických záležitostí.Dokáže železniční dopravu sledovat nepřetržitě a v reálném čase, zobrazuje a sleduje vybrané lokomotivy na jedné mapě, umožňuje trasování podle historie a libovolné nastavení výkazů tras a práce, identifikuje obsluhu, upozorňuje na pravidelný servis. Ukazuje to, co si tu jeho majitel nastaví, a dokáže tak klidně varovat i před hrozícím nebezpečím tím, že alarmuje v případě překročení hraničních hodnot, dejme tomu při přehřátí motoru či problémech dalšího příslušenství.

pára

A dokáže také sledovat spotřebu paliva a na dálku tak odhalit i nějaké ty zlodějíčky. Což spolu s dalšími přednostmi může přinést až třicetiprocentní úsporu na provozních nákladech.
Ovšem zdraví a životy jsou to hlavní. A proto je rozhodně dobré pořídit si tento systém zejména pro možnost sledování polohy železničních vozů a zjišťování mnoha dalších parametrů, dotýkajících se tu více a tu méně bezpečnosti.
Protože lokomotivy jezdí po kolejích. A když se setkají dvě na jedné, nevyhnou se.