Jsou prášky na hubnutí zdravé?


Není pochyb o tom, že dnes je v módÄ› Å¡tíhlá postava, pÅ™edevším u žen. JistÄ›, nelze pochybovat o tom, že Å¡tíhlý ÄlovÄ›k je obvykle zdravÄ›jší, snadnÄ›ji se vypořádá s nemocemi a je ménÄ› náchylný například k cukrovce Äi poruchám kardiovaskulárního systému, jako je například infarkt Äi kornatÄ›ní tepen.

OvÅ¡em jako prakticky vÅ¡e, i zde jen málokdy najdeme nÄ›koho se skuteÄnÄ› zdravou postavou. Místo toho zde jsou extrémy, tedy na jednu stranu lidé obézní, a na druhou ti prakticky podvyživení. Je to samozÅ™ejmÄ› proto, že v nás je zabudována touha mít vÅ¡e „nej“. A když je v módÄ› nízká váha, tak ji musíme mít tu nejnižší.

detox1

Málokdo si však uvědomuje, že i extrémně vyhublá postava sebou může nést vážné zdravotní následky. U žen může vést dokonce až k neplodnosti, o možném poškození vnitřních orgánů nemluvě.

AÅ¥ už je vÅ¡ak naÅ¡e ideální váha jakákoliv, problémem bývá jak jí dosáhnout. SouÄasný životní styl tomu totiž příliÅ¡ nepÅ™eje. JistÄ›, je energeticky nároÄný, jelikož Äasto musíme v práci prakticky celý den pÅ™emýšlet a soustÅ™edit se. Není tedy divu, že jsme veÄer unavení.

Chybí vÅ¡ak znaÄnÄ› fyzická aktivita, která by vedla k vybudování svalové hmoty. Výsledkem tak může být neforemná figura s povislou kůží a prakticky žádnými boky. A tato povislá kůže může pÅ™ispívat k dojmu vyšší váhy, než tomu skuteÄnÄ› je.

kontakty1

Nemůžeme se tedy divit, že lidé Äasto sahají po pomůckách, jako jsou například prášky na hubnutí. OvÅ¡em ty bývají Äasto neúÄinné, a ty, které působí, zase mají nepÄ›kné vedlejší úÄinky, které se projevují pomÄ›rnÄ› Äasto, a z tohoto důvodu jsou obvykle na lékaÅ™ský pÅ™edpis.

Z tÄ›chto důvodů bychom je bez porady s lékaÅ™em skuteÄnÄ› nemÄ›li užívat. MÄ›jte totiž na pamÄ›ti, že zde žádné zkratky nejsou, tedy alespoň ne bez následků na zdraví. A věřte, že se tak budete cítit i vy podstatnÄ› lépe. A to za tu námahu stojí, ne?