Ne každý rozumí mzdám

Mnozí z našinců pracují, aby si vydělali na své živobytí. A z tohoto důvodu by se tedy dalo teoreticky předpokládat, že naši lidé, kteří se nechávají pro peníze zaměstnávat, rozumí mzdové problematice. Přece není možné nerozumět něčemu, co je pro nás realitou každodenního života, že?

Ovšem navzdory této skutečnosti nerozumějí naši zaměstnaní lidé nejednou svým finančním záležitostem tak, jak by měli. A to jim pak často zkomplikuje život, někdy mírně a někdy třeba také zásadně.

různé bankovky

Když totiž kývne nějaký člověk na nabídku určitého zaměstnavatele a zaváže se, že pro něj bude pracovat, akceptuje tím mimo jiné i dohodnuté mzdové podmínky. Tedy souhlasí s tím, co mu zaměstnavatel nabídne. Jenže nejednou vlastně až tak docela přesně neví, s čím že to vlastně souhlasí. Protože to, co se při uzavření pracovního poměru uvádí, je obvykle hrubá mzda. To, co zaměstnanec zaměstnavatele stojí. Jenže to není tatáž částka jako ta, kterou pracovník dostane coby odměnu za svoji práci.

Zaměstnanec dostává teprve mzdu čistou, tedy hrubou mzdu sníženou o daň z jeho příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. A když tu mluvím o snížení, pak si musíme přiznat, že je toto nemalé a tím i nepříjemné. A zpravidla se to výrazněji nezlepší ani tehdy, když může zaměstnanec uplatňovat některou ze slev na dani nebo některé z daňových zvýhodnění.

smotané bankovky

Neznalý člověk tak může očekávat, že dostane dohodnutou hrubou mzdu. A ve výplatním termínu může být krajně nemile překvapen tím, o kolik je realita jiná. A aby taková situace raději nenastala, je moudré, když se na internetu najde a použije kalkulačka mzdy, díky níž každý kdykoliv hravě zjistí, jak na tom finančně bude. Ta v okamžiku přepočítá číkoliv hrubou mzdu na čistou a rázem každý ví, kolik že má reálně dostat. A může tak zvážit akceptovatelnost takového zaměstnání a udělat si relevantní plány do budoucna.