Tříměsíční zkušební doba

Každý zaměstnavatel si stěžuje na své podřízené. Pokud jste majitelem firmy, určitě si nemůžete dovolit zaměstnávat neschopné lidi. Pokud Vaši podřízení nepodávají požadovaný výkon, je třeba si uvědomit, že jste za to zodpovědný především Vy a tým Vašich nejvyšších manažerů. Protože buď je spolupráce nastavena způsobem, že není pro pracovníky motivující, což je téma na samostatný článek nebo spíše knihu, nebo jste nenastavili včasnou eliminaci nežádoucích pracovníků v rámci tříměsíční zkušební doby.

žlutý vozík

Mnoho podnikatelů vnímá tříměsíční zkušební dobu tak trochu jako formalitu. Pokud bude pracovník opravdu příšerný, bude odejit, pokud bude odvádět adekvátní výkon, bude se s ním počítat. Přitom zkušební doba je pro zaměstnavatele velmi důležitá.

Adaptační plán

Velmi důležité je nastavit v rámci zkušební doby také adaptační plán, který by usnadnil pracovníkovi přizpůsobit se podmínkám a chodem ve Vaší firmě. Také by pracovníkovi měl být přiřazen garant, který by odpovídal za jeho postupné etablování ve firmě.

mladý dělník

Adaptace by měla obsahovat tyto části

1. Přesný popis pracoviště a práce – vysvětlení, co přesně obnáší pracovní náplň a jaké jsou nároky.

2. Dokumentace – každé pracoviště má své interní dokumenty nebo učební materiály. S odbornou dokumentací by se měl nový zaměstnanec co nejdříve velmi důkladně seznámit. Ušetří to čas garantovi a pracovník se snáze zorientuje v chodu firmy.

3. Teoretická a praktická část – zaškolení v podobě ukázkového nasazení do činnosti.

4. Přezkoušení – samozřejmě nejméně příjemná záležitost, která je ovšem nezbytná, protože poskytuje zpětnou vazbu, zda pracovník je v obraze, zda je schopen práci vykonávat.

5. Dohled garanta – pracovník pracuje samostatně, ale garant kontroluje výsledky jeho práce

6. Samostatná činnost – výsledek správně zvládnuté adaptace.

řemeslníci s nářadím

Role garanta je velmi důležitá a i když garant má svou vlastní pracovní náplň, není dobré toto podceňovat. Je třeba vhodné garanta ocenit osobním příplatkem. Je totiž lepší eliminovat nežádoucí zaměstnance včas, než časem řešit odstupné.