Umělá inteligence

Pod pojmem umělá inteligence si může představit mnoho věcí, například Terminátora nebo Matrix. Umělá inteligence (zkratka AI) je hudba budoucnosti kdy mnoho lidí doufá v roboty kteří jsou schopni vykonávat i složitější práce kde je třeba uplatnit kreativitu a tvořivé myšlení. AI by měla dokázat tvořivě myslet a také se sama učit stejně jako člověk, bohužel toto je prozatím technologicky nemožné.
robot na poušti.jpg
Bohužel naše technologie není natolik vyspělá abychom dokázaly vytvořit či zkopírovat funkční mozek pro stroj který by byl schopný tvořivosti nebo pocitů. Jsme zatím schopni vytvořit jakousi iluzi umělé inteligence díky automatizaci a autonomním systémům které můžete najít v domech neboautech.
dospívající robot.jpg

Zakázaná vrátka

Téma umělé inteligence, jak bylo řečeno se stalo i jakýmsi strašákem do budoucnosti díky filmům jako Já robot, Matrix nebo Terminátor. Stejně jako lidé tak i stroje obdařené AI by mohly chtít uchvátit moc nad lidmi a podrobit si je. Jak tomu předejít? Jedním způsobem jsou takzvané „Asimovovy zákony robotiky“ které mají tři základní body a to:
1. Robot nikdy nesmí napadnout, ublížit nebo zabít člověka
2. Robot musí poslechnout každý příkaz člověka s výjimkou těch které odporují pravidlu č.1
3. Robot se musí chránit, ale jenom pokud to není v rozporu s pravidly č.1 a č.2
žena a robot.jpg

Odpovědnost

Další otázkou je trestní odpovědnost. Pokud váš robot něco rozbije, kdo je za to odpovědný? Vy nebo váš robot? Podle dnešních zákonů je to vaše odpovědnost, neboť roboti nemají žádná práva, a tudíž nemohou být trestně stíháni. Kdo ví, třeba s příchodem umělé inteligence přijde i změna zákonů a změna legislativy která zakomponuje i možnosti trestního stíhání robotů.
Tak jako tak je vše zatím tak říkajíc „v plenkách“ a technologie zatím nestačí. Příchod prvního typu umělé inteligence přijde nejdříve za padesát let.