Teplý domov bez pokuty

Určitě víte, kolik vás stojí ročně vytápění vašeho domu tuhými palivy. Nejenom zateplením domu a kvalitními okny dokážete ušetřit tepelnou ztrátu ve vašem domě.
tepelná čerpadla
Mnoho obyvatel, kteří vytápějí své rodinné domy, hlavně ty starší, používají většinou ještě hodně staré kotle na tuhá paliva, která se řadí do 1 a 2 emisní třídy. Pokud se chcete vyhnout pokutě, která vás může postihnout už od roku 2022 ve výši až 50 000,- Kč, tak se zamyslete a urychleně konejte. Protože pokud váš kotel nebude splňovat sníženou energetickou spotřebu, vyřiďte si urychleně dotaci na nový kotel. Už z toho důvodu, že financí na kotlíkové dotace je bohužel málo. Maximální částka, kterou můžete získat na nový kotel nebo tepelné čerpadlo je až 127 500,-Kč. A to je určitě velká škoda tuto možnost nevyužít.
tlačítko šance

Tento rok ještě máte šanci dotaci získat, ale pouze v případě, že si podáte žádost včas. Ta, jak všechny dotace od státu mají své pravidla, týká se to i kotlíkové dotace, ze které si můžete pořídit nejenom
· nový kotel,
· ale i tepelné čerpadlo. Do celkové ceny dotace se zahrne jak instalace, tak rozvody.
Co musíte předem udělat, abyste získali kotlíkovou dotaci, určitě oslovte odborníky, kteří vám vystaví kvalitní ENERGETICKÝ POSUDEK. U nich máte velkou jistotu, že vám s celou realizací, ohledně žádosti o kotlíkovou dotaci, pomohou od začátku do konce.
domek u peněz
Je pravda, že si musíte nejdříve kotel zaplatit. Protože dotace se lidem vyplácí zpětně. Mnohé domácnosti, které mají nízké příjmy a žijí v Karlovarském, v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, pravděpodobně tak vysokou částku na nový kotel nemají. Pokud zájemci žijí v některém výše zmíněném kraji, tento rok mohou využít v těchto regiónech bezúročnou kotlíkovou půjčku, kterou následně splatí ze získané dotace.
Možnost získání bezúročné půjčky si zájemce musí domluvit na příslušném obecním úřadu.