Víte, jak vyhledávat na internetu?

Určitě se vám již nespočetněkrát stalo, že jste hledali na internetu nějaké informace, ale nepořídili jste. Přitom efektivní vyhledávání informací na internetu není nic těžkého a řadí se do základní informační gramotnosti.muž s dalekohledem.jpg

 1. V první řadě musíme vědět, kde vyhledávat. Musíme si ujasnit, jakou informaci chceme najít. Pokud např. hledáme video, či soubor ke stažení, budeme hledat jinde, než kdybychom hledali vysokoškolskou disertační práci v plném znění. Světovou největší zásobárnou videi je YouTube. Zde najdeme téměř jakékoliv video. Pro vyhledávání všeobecných informací, můžeme využít vyhledávače jako je Gooogle, Seznam, Centrum apod. Vyhledané informace přes tyto vyhledávače je třeba zhodnotit z hlediska pravdivosti. Musíme mít neustále na paměti, že internet je medium, kde může kdokoliv psát jakékoliv informace, proto je vždy nutné, zamyslet se nad pravdivostí uváděných informací. Dále si musíme uvědomit, že tyto vyhledávače nevyhledávají v žádných odborných databázích – kde je paradoxně informací nejvíce.


notebook na stole.jpg

 1. Pokud víme, kde informace chceme najít, je potřeba zauvažovat nad vyhledávací strategii. Někdy máme vyhledaných informací příliš mnoho, někdy naopak téměř žádné. S tím nám pomáhají takzvané „vyhledávací operátory“. Mezi ty patří například booleovské operátory, proximitní, či poziční operátory a zástupné znaky.

  1. Boolovské operátory – AND, OR, NOT nám říkají, přesně o jaké vyhledané výsledky stojíme či nikoliv
  2. Proximitní (neboli poziční) operátory – udávají, jakou vzdálenost mezi sebou jednotlivé vyhledávané termíny musí mít a v jaké musí být poloze
  3. Zástupné znaky – jsou pro začátečníky nejjednodušší pro zapamatování i pro užívání. Řadíme sem „“, ?/! a podobně.

   1. „“ – uvozovky používáme, pokud chceme vyhledat přesnou, doslovnou frázi či název např.: „pes, který nekouše“
   2. ? /! – další je otazník nebo vykřičníky. Je jedno, který z nich použijeme. Tyto znaky používáme, pokud potřebujeme nahradit jedno písmeno uprostřed či na konci slova. Např. gulá?, nebo neto!r